Otizm Spektrum Bozukluğu’nun belirtileri

Otizm Spektrum Bozukluğu’nun belirtileri

Otizm Spektrum Bozukluğu’nun belirtileri

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), çoğunlukla erken çocukluk döneminde ortaya çıkan, sosyal etkileşim, iletişim ve davranışta yetersizliklerle kendini gösteren nöro-gelişimsel bir bozukluktur. Belirtileri, DSM-5 tanı ölçütlerine göre aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 1. Sosyal Etkileşim:
 • Başkalarıyla olağandışı şekilde ilgilenmemek,
 • Başkalarıyla göz teması kurmamak,
 • İlgileri, duyguları ve deneyimleri başkalarıyla paylaşmamak,
 • Başkalarının duygularını okuyamamak,
 • Başkalarıyla karşılıklı diyalog kuramamak,
 • Başkalarıyla toplumsal etkileşim kurmada zorluk çekmek.
 1. İletişim:
 • Sözel ve sözel olmayan iletişim yetersizliği,
 • Dilin gelişimiyle ilgili problemler,
 • İletişimde tekrarlama,
 • İletişimde yineleyici davranışlar sergilemek.
 1. Sınırlı ve Tekrarlayan Davranışlar:
 • Sınırlı ve yoğun ilgi alanları,
 • Rutinlere bağlılık,
 • Yineleyici hareketler ve davranışlar,
 • Bağlılık, sıralama ya da düzenleme ile ilgili olmayan nesnelerle ilgilenmek,
 • Yeni aktivitelerde esnek olamama.

OSB belirtileri, erken yaşlarda ortaya çıkabilir ve tanısı uzman gözlemi ve ailelerden alınan bilgilerle konulabilir. Belirtilerin erken fark edilmesi, erken müdahale ve desteğin sağlanması açısından önemlidir.

Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin belirtileri ve semptomları, farklılık gösterse de genel olarak sosyal etkileşimde güçlükler, tekrarlayıcı davranışlar ve sınırlı ilgi alanları gibi özellikler gösterir. Bu belirtiler erken yaşta fark edilip, müdahale edildiği takdirde, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin yaşam kalitesini ve becerilerini artırmak mümkündür.

Bursa Otizm Merkezi olarak, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin erken teşhis ve tedavisi için özel eğitim programları sunmaktayız. Bu programlar arasında, dil ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi, sosyal etkileşim becerilerinin öğretimi, duyusal işleme problemlerinin çözülmesi, davranışsal sorunların yönetimi gibi alanlarda çalışmalar yer almaktadır.

Bursa Otizm Merkezi olarak, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin potansiyellerini keşfetmek ve geliştirmek için çalışmaktayız. Her bireyin özgün özellikleri ve ihtiyaçları olduğunu biliyor ve bireyselleştirilmiş eğitim programları sunarak bireylere özel bir yaklaşım sergiliyoruz.

Tedavi Yöntemleri Otizm spektrum bozukluğu tedavisi, multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve bireysel farklılıklara göre planlanmalıdır. Bu nedenle, birçok farklı terapi türü ve teknikleri kullanılabilmektedir. Bu terapilerden bazıları şunlardır:

 1. Davranışsal Terapi: Çocukların olumlu davranışlarını teşvik etmek ve olumsuz davranışları değiştirmek amacıyla kullanılan bir terapi türüdür.

 2. Dil ve Konuşma Terapisi: Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin dil becerilerini geliştirmek için kullanılan bir terapi türüdür. Bu terapi, özellikle konuşma ve dildeki iletişim becerilerini geliştirmeye yöneliktir.

 3. Sosyal Beceri Geliştirme: Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin sosyal etkileşim becerilerini ve arkadaşlık kurma becerilerini geliştirmeye yönelik bir terapidir.

 4. Ergoterapi: Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde (yemek yeme, giyinme, banyo yapma gibi) daha bağımsız hale gelmelerine yardımcı olan bir terapi türüdür.

 5. Duyusal Entegrasyon Terapisi: Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin duyusal uyaranları daha iyi yönetmelerine yardımcı olan bir terapi türüdür. Bu terapi, bireylerin çevrelerindeki duyusal uyaranları daha iyi anlamalarına ve işlemelerine yardımcı olur.

 6. Aile Terapisi: Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin aileleri için kullanılan bir terapi türüdür. Bu terapi, ailelerin bireylerinin ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarına ve onların gelişimini desteklemelerine yardımcı olur.

Bursa Otizm Merkezi olarak, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin tedavisinde multidisipliner bir yaklaşım benimsiyoruz. Her bireyin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bir terapi planı hazırlıyoruz ve çocukların ve ailelerinin desteklenmesine odaklanıyoruz.