Yasal ve Sosyal Haklar

Yasal ve Sosyal Haklar

Yasal ve Sosyal Haklar

Eğitim Soru: Otizm Spektrum Bozukluğu’na sahip bireyler eğitim haklarından nasıl yararlanabilirler? Cevap: Otizm Spektrum Bozukluğu’na sahip bireyler eğitim haklarından yararlanabilirler. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki özel sınıflardan, anaokullarında özel eğitim sınıflarından, destek eğitim odalarından, engelli öğrenci sınıflarından, özel eğitim uygulama okullarından ve bireysel özel eğitim hizmetlerinden yararlanabilirler. Soru: Otizm Spektrum Bozukluğu’na sahip bireyler için özel eğitim hizmetleri nasıl sağlanır? Cevap: Otizm Spektrum Bozukluğu’na sahip bireyler için özel eğitim hizmetleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim okulları, özel eğitim sınıfları ve desteği eğitim odalarında verilebilmektedir. Ayrıca özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de bu hizmeti sunmaktadır. Bireysel özel eğitim hizmetleri ise özel eğitim uzmanları tarafından sunulmaktadır. Soru: Otizm Spektrum Bozukluğu’na sahip bireylerin eğitim masrafları kim tarafından karşılanır? Cevap: Otizm Spektrum Bozukluğu’na sahip bireylerin eğitim masrafları devlet tarafından karşılanabilmektedir. Özel eğitim okulları, özel sınıflar, destek eğitim odaları, engelli öğrenci sınıfları, özel eğitim uygulama okulları ve bireysel özel eğitim hizmetlerinden yararlanan bireyler, eğitim masraflarının tamamı veya bir kısmı için devlet desteği alabilirler. Ayrıca, vergi indirimi, eğitim desteği ödeneği gibi desteklerden de yararlanabilirler.

İstihdam Soru: Otizm Spektrum Bozukluğu’na sahip bireylerin istihdam hakları nelerdir? Cevap: Otizm Spektrum Bozukluğu’na sahip bireylerin istihdam hakları, engelli bireylerin istihdamı hakkında kanunlar ve yönetmelikler ile düzenlenmiştir. Buna göre, engelli bireylerin istihdamı teşvik edilir ve çalışma yaşamında eşitlik sağlanır. Engelli bireylerin istihdamı

için özel olarak tasarlanmış işyerleri ve istihdam edebilecekleri alanlar oluşturulur. Ayrıca, engelli bireylerin işe alınması konusunda pozitif ayrımcılık uygulanmaktadır. Soru: Otizm Spektrum Bozukluğu’na sahip bireylerin çalışma hakları nasıl düzenlenmektedir? Cevap: Otizm Spektrum Bozukluğu’na sahip bireylerin çalışma hakları, engelli bireylerin istihdamı hakkında kanunlar ve yönetmelikler ile düzenlenmektedir. Buna göre, engelli bireylerin çalışma hakları korunur ve işverenlerin engelli bireylere ayrımcılık yapması yasaktır. Engelli bireylerin çalışma saatleri, ücretleri ve sosyal hakları da diğer çalışanlarla aynı olmalıdır. Soru: Otizm Spektrum Bozukluğu’na sahip bireylerin işyerinde uyum sağlamaları için neler yapılabilir? Cevap: Otizm Spektrum Bozukluğu’na sahip bireylerin işyerinde uyum sağlamaları için özel olarak tasarlanmış işyerleri ve istihdam edebilecekleri alanlar oluşturulabilir. Ayrıca, işe uyum sürecinde destekleyici bir eğitim programı oluşturulabilir. İşyerinde engelli bireyler için özel olarak tasarlanmış ekipmanlar kullanılabilir ve işverenler ve çalışma arkadaşları engelli bireylerin özel ihtiyaçlarına duyarlı davranabilirler. İşyerindeki engelli bireyler için danışmanlık ve koçluk hizmetleri de sunulabilir.

Vergi İndirimi Soru: Otizm Spektrum Bozukluğu’na sahip bireylerin ailesi vergi indiriminden nasıl yararlanabilir? Cevap: Otizm Spektrum Bozukluğu’na sahip bireylerin ailesi vergi indiriminden yararlanabilir. Bunun için engelli sağlık raporunun arkasına vergi indiriminden yararlanmak istendiği belirtilen yer işaretlenmelidir. Vergi indirimleri, gelir vergisi, emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi ve katma değer vergisi gibi çeşitli vergi türlerinde uygulanabilmektedir. Vergi indirimleri, engelli bireyin engellilik oranına ve aile gelirine göre belirlenmektedir.

Diğer Haklar Soru: Otizm Spektrum Bozukluğu’na sahip bireylerin ailesi diğer sosyal haklardan nasıl yararlanabilir? Cevap: Otizm Spektrum Bozukluğu’na sahip bireylerinailesi diğer sosyal haklardan da yararlanabilir. Örneğin, Sosyal Güvenlik Kurumu engelli aylığı, engelli maaşı ve engelli yardımı gibi çeşitli sosyal yardımlar sağlamaktadır. Ayrıca, engelli bireylerin aileleri özel indirimlerden ve desteklerden de yararlanabilirler. Bunlar arasında ulaşım indirimi, özel bakım hizmetleri ve yardımcı teknolojiler gibi destekler yer alabilir. Engelli bireylerin aileleri, ilgili devlet kurumlarına başvurarak bu haklardan yararlanabilirler.

Soru: Otizm Spektrum Bozukluğu’na sahip bireylerin ailesi özel gereksinimleri için neler yapabilirler? Cevap: Otizm Spektrum Bozukluğu’na sahip bireylerin ailesi özel gereksinimleri için çeşitli adımlar atabilirler. Öncelikle, engelli sağlık raporunda belirtilen tedavi ve terapi seçeneklerinden yararlanabilirler. Ayrıca, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel terapi merkezlerinde, danışmanlık merkezlerinde ve psikolojik destek hizmetlerinde destek alabilirler. Engelli bireylerin ailesi, destek gruplarına katılarak diğer ailelerle deneyimlerini paylaşabilirler ve bu gruplardan faydalanabilirler. Ayrıca, sosyal hizmetler gibi devlet kurumlarından da yardım alabilirler.